جشنواره علامه حلی
مهلت ارسال مقالات تا 10 آبان ماه تمدید شد